PDA

View Full Version : NY JFK/OTT MOV: 5-22-08flyguy1
2008-05-28, 07:43 PM
Seen on 5-22:
JFK:
LH 401- 747- D-ABTA
DL 1649- 757- N697DL
DL 681- 737- N3736C
CX 831- 777- B-KPA
LH A340- D-AIHM
OK 51- A310- OK-WAA
DL 132- 767- N188DN
B6 917- E190- N197JB
IB 6259- A340- EC-IZX
5C 931- 747- 4X-ICL
DL 127- 737- N374DA
AA 257- 757- N685AA
DL 1533- MD80- N9D
DL 72- 767- N176DZ
ER A300- N363DH
9W 777- VT-JEC
DL 30- 767- N175DN
EK 777- A6-ECE
OA 412- A340- SX-DFD
CA 982- 747- B-2447
LO 6- 767- SP-LPC
DL 107- 737- N3763D
F50- N544RA
VX 230- A320- N634VA
AI 102- 777- VT-ALE
AA 1555- A300- N25071
IB 6256- A340- EC-INO
TK 2- A340- TC-JDK
DL 167- 767- N1604R
OH 469- CRJ- N691CA
AA 1416- A300- N70074
B6 1018- A320- N534JB
AA 168- 777- N753AN
AF 23- A330- F-GZCK
AA 269- 757- N640A
AA 236- 767- N359AA
NW 554- A320- N304US
DL 161- 757- N6705Y
DL 500- 737- N3747D
AA 2- 767- N320AA
DL 151- 737- N3768
F8 6037- CRJ- N600LR
DL 134- 767- N175DZ
DL 81- MD80- N949DL
KU 101- A340- 9K-ANA
MQ 315- ERJ- N660CL
NW 896- DC9- N915RW
B6 1014- A320- N585JB
AZ 610- 767- EI-DDW
MQ 755- ERJ- N722AE
B6 E190- N290JB
B6 E190- N193JB
BA 113- 747- G-BNLP
AA 181- 767- N329AA
MX 3- A318- XA-UBZ
AA 487- MD80- N564AA
DL 82- 767- N1200K
MQ 770- ERJ- N701MH
DL 148- 767- N179DN
VX 313- A320- N6VA
OS 88- 767- OE-LAY
EI 104- A330- EI-DUB
KL 642- 777- PH-BVB
LT 3551- A330- D-ALPJ
LX 17- A330- HB-IQC
AA 198- 767- N349AN
BA 1502- 767- G-BNWV
AY 6- MD11- OH-LGG
AA 100- 777- N761AJ
MA 91- 767- HA-LHC
AA 44- 767- N348AN
EI 11C- A330- EI-DAA
6H 102- A330- 4X-ABE
VV 132- 767- UR-VVF
B6 359- A320- N516JB
MS 986- 777- SU-GBY
KE 85- 747- HL7492
AZ 71C- 777- I-DISB
DL 635- 737- N392DA
AF 17- 777- F-GSQA
K4 747- N710CK
DL 150- 767- N180DN
AA 172- 767- N368AA
DL 617- 737- N3741S
AF 7- 777- F-GSQV
AI 112- 777- VT- ALL
DL 78- 767- N173DZ
DL 98- 767- N189DN
DL 106- 757- N723TW
AA 104- 777- N784AN
DL 641- 737- N380DA
AA 124- 767- N386AA
BA 176- 747- G-CIVG
LX 23- A330- HB-IQH
DL 160- 767- N194DN
AA 152- 767- N396AN
DL 126- 767- N1604R
DL 112- 767- N172DN
LY 2- 747- 4X-ELC
B6 115- A320- NJB
K4 208- 747- N704CK
JJ 8081- A330- PT-MVF
AT 201- 767- CN-RNT
UA 33- 757- N512UA
SU 316- 767- VP-BAY
DL 1- 767- N197DN
DL 611- 737- N3771K
DL 16- 777- N701DN
AI 140- 777- VT-ALA
SQ 25- 747- 9V-SPP
DL 80- 767- N178DZ
GJ 925- A330- I-EEZL
B6 1069- E190- N266JB
AA 951- 777- N799AN
DL 86- 767- N1607B
JL 48- 747- JA8074
DL 154- 757- N711ZX
VS 10- A340- G-VSEA
K4 207- 747- N704CK
KL 644- 747- PH-BFY
DL 102- 757- N717TW

OTT:
UA 920- 767- N653UA
DL 68- 767- N171DN
Greg