PDA

View Full Version : NY JFK/EWR MOV: 5-21-08flyguy1
2008-05-28, 07:31 PM
Seen on 5-21:
JFK:
NW 554- A320- N378NW
B6 60- A320- N520JB
DL 99- 767- N198DN
HP 12- A320- N658AW
AA 412- 757- N693AA
DL 1649- 757- N6704Z
B6 204- A320- N503JB
LH A340- D-AIHM
AA 1416- A300- N77080
DL 88- 767- N175DZ
AA 257- 757- N640A
H25B- N808BL
B6 176- A320- N630JB
B6 15- A320- N613JB
B6 357- A320- N589JB
DL 81- MD80- N942DL
VX 230- A320- N6VA
MQ 763- ERJ- N709GB
DL 72- 767- N180DN
CA 982- 747- B-2472
B6 44- A320- N621JB
OA 412- A340- SX-DFA
UP 2112- A300- N120UP
B6 1309- E190- N197JB
AF 23- A330- F-GZCC
DL 31- 757- N693DL
DL 107- 737- N3746H
QF 107- 747- VH-OED
AZ 610- 767- EI-DDW
AA 168- 777- N782AN
DL 118- 757- N723TW
AA 487- MD80- N9405T
AA 236- 767- N349AN
OS 767- OE-LAE
AY MD11- OH-LGE
DL 767- N188DN
AZ 777- I-DISB
AF 777- F-GSQK
AF 777- F-GZNB
AT 767- CN-RNS
AA 64- 767- N395AN
UA 17- 757- N508UA
DL MD80- N935DL
DL 737- N3733Z
DL 737- N3730B
DL 767- N176DZ
DL 767- N177DN
DL 767- N194DN
DL 757- N717TW
VS 747- G-VFAB
VS A340- G-VFIT
PK 777- AP-BGZ
MS 777- SU-GBS
LY 747- 4X-ELD
AI 111- 777- VT-ALJ
JJ A330- PT-MVM
EI A330- EI-EWR
RJ A340- JY-AIA
LT 3551- A330- D-ALPJ
BA 747- G-BNLN
BA 747- G-BNLI
DL 639- 737- N3761R
B6 21- A320- N535JB
LX 17- A340- HB-JMD
AA 476- MD80- N9616G
B6 120- A320- N569JB
B6 198- A320- N591JB
DL 16- 777- N702DN
UA 50- 757- N518UA
DL 80- 767- N179DN
B6 50- A320- N579JB
KU 118- 777- 9K-AOA
B6 96- A320- N506JB
AA 1892- A300- N7083A
AA 178- 767- N328AA
SU 316- 767- VP-BWV
CX 840- 777- B-KPF
AM 404- 737- EI-DRA
BA 183- 747- G-BYGF
AA 1742- 757- N625AA
VX 223- A320- N621VA
CV 862- 747- LX-LCV
AA 1148- A300- N14068
AA 141- 777- N754AN
UA 852- 757- N512UA
NW 1274- A320- N354NW
AC 548- A319- C-GBHZ
NW 897- DC9- N8929E
TA 570- A320- EI-TAG
MX 2- A319- N429MX
B6 646- A320- N550JB
AA 22- 767- N332AA
DL 616- 737- N3747D
JL 6006- 747- JA8915
CO 749- 737- N19623
DL 608- 737- N3766

EWR:
CO 102- 757- N29124
Greg