PDA

View Full Version : NY JFK MOV: 5-12-08flyguy1
2008-05-15, 07:05 PM
Seen on 5-12:
AA 1917- MD80- N9618A
AI 102- 777- VT-ALD
MQ 451- ERJ- N900AE
MQ 763- ERJ- N734EK
B6 15- A320- N587JB
AA 269- 757- N645AA
AA 236- 767- N343AN
DL 148- 767- N174DZ
OS 767- OE-LAY
LH A340- D-AIHS
AM 403- 737- XA-JOY
LT A330- D-ALPB
DL 767- N192DN
SA A340- ZS-SXB
KL 747- PH-BFA
EI A330- EI-JFK
AF 777- F-GSQB
VX 313- A320- N626VA
MQ 770- ERJ- N703MR
DL 151- 737- N3744F
Greg