PDA

View Full Version : NY JFK/OTT MOV: 3-17-08flyguy1
2008-03-18, 11:28 PM
Seen on 3-17:
JFK:
MQ 731- ERJ- N724AE
NW 896- DC9- N8960E
MQ 723- ERJ- N701MH
DL 88- 767- N193DN
CV 761- 747- LX-LCV
QF 107- 747- VH-OEI
LX 14Y- A330- HB-IQG
TN 202- A340- F-OSUN
VX 1230- A320- N6VA
BA 177- 747- G-CIVH
AA 1881- A300- N70073
DL 140- 757- N710TW
DL 31- 737- N3746H
MQ 653- ERJ- N705AE
DL 405- 737- N3763D
TK 1- A340- TC-JDN
DL 132- 767- N173DZ
DL 89- 737- N381DN
FX 76- MD11- N607FE
DL 80- 767- N1611B
DL 151- 737- N397DA
DL 166- 767- N174DN
LH A330- D-AIKF
AA 1416- 767- N393AN
AI 102- 777- VT-ALA
DL 161- 757- N696DL
VS 45- 747- G-VROC
HP 17- A320- N647AW
DL 407- 757- N649DL
AA 172- 767- N398AN
SV 2903- 747- TF-AMC
EI 104- A330- EI-DUB
DL 427- 737- N3743H
DL 423- 757- N652DL
DL 106- 757- N713TW
AF 7- 777- F-GSQB
DL 1581- 737- N3750D
DL 121- 767- N183DN
BA 176- 747- G-CIVW
AA 104- 777- N766AN
AA 185- 767- N332AA
DL 126- 767- N172DZ
UA 19- 757- N508UA
BA 116- 747- G-BYGE
UA 17- 757- N555UA
LA 533- 767- CC-CZU
9W 229- 777- VT-JEB
DL 1667- 737- N3766
DL 409- 737- N3767
KE 259- 747- HL7499
CX 81- 747- B-HUS
EI 106- A330- EI-CRK
SU 316- 767- VP-BWX
EK 4991- A340- A6-EFC
LX 1Q- A330- HB-IQG
AA 951- 777- N768AA
SQ 25- 747- 9V-SMU
DL 86- 767- N1610D
AF 11- A340- F-GLZK
AA 132- 777- N787AL
AI 140- 777- VT-ALC
IB 6252- A340- EC-HQN
BA 48K- 747- G-CIVV
AA 955- 767- N382AN
FX 1612- MD10- N381FE
AZ 611- 777- I-DISD
FX 1231- MD10- N570FE

OTT:
SK 926- A330- SE-REF
Greg