PDA

View Full Version : NY JFK/OTT MOV: 3-16-08flyguy1
03-17-2008, 10:17 PM
Seen on 3-16:
JFK:
DL 349- 757- N652DL
EY 100- A340- A6-EHD
EK 204- 777- A6-ECD
TG 793- A340- HS-TLD
NH 9- 777- JA731A
AA 85- 767- N381AN
AA 1881- A300- N7062A
DL 155- 737- N3733Z
MQ 451- ERJ- N691AE
AA 1917- MD80- N9420D
MQ 755- ERJ- N732DH
AA 1815- MD80- N7528A
VX 1230- A320- N621VA
B6 72- E190- N273JB
CO 709- 737- N32626
CA 982- 747- B-2445
DL 132- 767- N180DN
AA 257- 757- N601AN
DL 72- 767- N182DN
DL 31- 737- N3757D
VX 313- A320- N632VA
UA 17- 757- N505UA
AA 177- 767- N338AA
CI 5311- 747- B-18708
AA 44- 767- N369AA
B6 202- A320- N651JB
AA 236- 767- N391AA
AA 172- 767- N362AA
AF 23- 777- F-GSPZ
MX 3- A318- XA-UBQ
VX 1234- A320- N6VA
DL 407- 757- N6710E
EO 2- 757- N926JS
EI 104- A330- EI-DUB
LH 411- A340- D-AIHM
LT 3551- A330- D-AERK
BA 1502- 767- G-BNWD
KL 642- MD11- PH-KCG
AA 21- 767- N335AA
MS 986- 777- SU-GBX
AA 613- A300- N70054
AZ 78C- 777- I-DISB
LX 17- A330- HB-IQH
DL 118- 767- N173DZ
VX 317- A320- N624VA
QF 108- 747- VH-OEC
VS 4- A340- G-VNAP
DL 427- 737- N3756
DL 112- 767- N196DN
DL 160- 767- N198DN
DL 140- 767- N193DN
DL 417- 737- N3763D
AA 100- 777- N752AN
BA 23F- 747- G-CIVY
DL 99- MD80- N987DL
B6 629- E190- N178JB
DL 433- 737- N373C
B6 83- A320- N566JB
OS 88- 767- OE-LAW
LH 8165- MD11- D-ALCC
DL 423- 757- N615DL
AA 124- 767- N350AN
TK 2- A340- TC-JIH
B6 171- A320- N536JB
UA 29- 757- N525UA
VV 132- 767- CS-TLO
LO 7- 767- SP-LPA
AT 201- 767- CN-RNS
BA 174- 747- G-CIVI
MQ 757- ERJ- N717AE
DL 102- 757- N704X
DL 1- 767- N1200K
AA 64- 767- N395AN
AF 7- 777- F-GSQC
AI 112- 747- VT-EVA
LX 23- A330- HB-IQC
DL 1581- 757- N654DL
BA 176- 747- G-CIVR
MQ 616- ERJ- N733KR
UA 19- 757- N518UA
DL 136- 767- N174DZ
UA 33- 757- N502UA
DL 121- 767- N189DN
B6 761- A320- N597JB
DL 73- 737- N3759
AA 104- 777- N787AL
JL 48- 747- JA8076
DL 409- 737- N3761R
BA 116- 747- G-CIVS
9W 229- 777- VT-JEK
B6 89- A320- N593JB
UA 9- 757- N532UA
AA 1639- A300- N40064
VS 46- 747- G-VFAB
DL 86- 767- N1607B
EO 6- 757- N403JS
LX 1Q- A330- HB-IQG
DL 154- 757- N713TW
EI 106- A330- EI-ORD
SU 316- 767- VP-BWQ
AZDL 1667- 737- N3762Y
AZ 611- 777- I-DISD
AF 11- A340- F-GLZL
AA 120- 767- N384AA
SQ 25- 747- 9V-SPQ
AA 951- 777- N781AN
AA 132- 777- N776AN
DL 16- 777- N701DN
KU 118- 777- 9K-AOB
IB 6252- A340- EC-INO
AI 140- 777- VT-ALE
LH 405- 747- D-ABVH
MQ 609- ERJ- N732DH
B6 97- A320- N559JB
AA 955- 767- N377AN
DL 126- 767- N178DN
AA 647- A300- N50051
CX 889- 747- B-HKV
KL 644- 747- PH-BFM
RJ 262- A340- JY-AIC
EK 202- 777- A6-ECE

OTT:
UA 932- 777- N791UA
BA 68- 767- G-BNWV
BA 27W- 747- G-CIVX
Greg