PDA

View Full Version : NY JFK/EWR MOV: 3-5-08flyguy1
03-07-2008, 08:37 PM
Seen on 3-5:
JFK:
AA 1881- A300- N90070
LH 401- A340- D-AIFC
OK 51- A310- OK-WAA
NW 896- DC9- N764NC
AA 257- 757- N616AA
AZ 777- I-DISO
VS 45- 747- G-VBIG
EI 111- A330- EI-EWR
DL 947- MD80- N900DE
B6 917- E190- N281JB
BA 177- 747- G-BNLO
VX 231- A320- N631VA
OA 412- A340- SX-DFD
DL 73- 767- N181DN
CX 94- 747- B-HUL
QF 107- 747- VH-OEC
AA 1416- 767- N377AN
DL 140- 757- N707TW
DL 135- 767- N175DZ
DL 166- 767- N184DN
B6 215- A320- N630JB
TK 1- A340- TC-JDN
JJ 8082- A330- PT-MVF
VX 318- A320- N624VA
AA 168- 777- N796AN
B6 48- A320- N561JB
B6 357- A320- N569JB
DL 107- 737- N3763D
AF 777- F-GSPO
VX 1230- A320- N632VA
DL 932- 757- N654DL
JL 48- 747- JA8076
DL 155- 737- N3748Y
EK 205- A340- A6-ERI
AA 181- 767- N328AA
SA 204- A340- ZS-SXA
AA 85- 767- N383AN
DL 421- 737- N3759
AM 403- 737- EI-DRA
LY 2- 777- 4X-ECB
DL 73- 737- N3767
AA 613- A300- N40064
LA 533- 767- CC-CML
B6 1069- E190- N265JB
AA 185- 767- N339AA

EWR:
CO 40- 767- N68160
Greg