PDA

View Full Version : NY JFK MOV: 2-5-08flyguy1
2008-02-06, 08:24 PM
Seen on 2-5:
DL 31- 757- N712TW
DL 151- 737- N3744F
EZ 747- N471EV
EZ 747- N482EV
DL 1- 737- N3760C
B6 346- A320- N590JB
MQ 653- ERJ- N705AE
AF 23- 777- F-GSPU
DL 30- 767- N1604R
MQ 755- ERJ- N706RG
DL 480- MD80- N917DL
MQ 723- ERJ- N703MR
MQ 315- ERJ- N923AE
AA 64- 767- N380AN
757- N741PA
DL 421- 737- N373DA
UA 839- 757- N532UA
AA 375- MD80- N962TW
MX 3- A318- XA-UBS
DL 433- 737- N3771K
AZ 611- 767- EI-CRF
LX 1Q- A330- HB-IQP
BA 48K- 747- G-BYGG
SQ 25- 747- 9V-SPG
AI 140- 777- VT-ALC
SV 905- 747- TF-AMC
DL 16- 777- N865DA
AA 951- 777- N786AN
K4 207- 747- N704CK
BA 116- 747- G-CIVW
BA 182- 747- G-BYGF
EK 202- 777- A6-ECD
Greg