PDA

View Full Version : NY JFK/EWR MOV: 1-25-08flyguy1
2008-01-26, 01:13 PM
Seen on 1-25:
JFK:
MQ 731- ERJ- N700LE
AA 1917- MD80- N486AA
AR 1301- A340- LV-ZPO
AA 1881- A300- N14061
DL 31- 757- N710TW
DL 127- 737- N380DA
DL 147- 767- N1602

EWR:
CO 84- 777- N37018
Greg