PDA

View Full Version : NY JFK/EWR MOV: 11-30-07flyguy1
2007-12-01, 10:15 PM
Seen on 11-30:
JFK:
DL 149- 737- N3755D
AA 1815- MD80- N403A
IB 6252- A340- EC-JCY
B6 79- A320- N561JB
AA 951- 777- N770AN
KL 644- 777- PH-BQK
AA 955- 767- N372AA
AI 140- 777- VT-ALC
UP 1111- A300- N166UP
RJ 262- A340- JY-AIB
EK 202- 777- A6-ECC

EWR:
BA 188- 777- G-VIIM
BA 184- 777- G-YMMG
Greg