PDA

View Full Version : NY JFK/EWR MOV: 11-27-07flyguy1
2007-11-29, 10:23 PM
Seen on 11-27:
JFK:
OK 51- A310- OK-WAA
DL 72- 767- N1613B
VX 230- A320- N625VA
AF 23- 777- F-GSPF
AA 1583- A300- N7055A
MQ 755- ERJ- N702AE
DL 421- 757- N639DL
DL 431- 757- N6708D
B6 38- E190- N236JB
AA 181- 767- N323AA
EZ 1502- 747- N485EV
AA 1389- MD80- N599AA
DL 1581- 737- N393DA
DL 427- 737- N3744F
DL 423- 737- N3747D
DL 409- 757- N643DL
DL 16- 777- N867DA
AI 140- 777- VT-ALB
UP 1113- 757- N459UP
LX 1Q - A330- HB-IQI
AA 120- 767- N342AN
AA 951- 777- N765AN
AA 955- 767- N357AA
CI 11- 747- B-18202

EWR:
CO 84- 777- N78001
Greg