PDA

View Full Version : NY JFK MOV: 11-7-07flyguy1
2007-11-08, 09:32 PM
Seen on 11-7:
JFK:
MQ 451- ERJ- N627AE
AA 133- 767- N338AA
9W 777- VT-JEB
JL 747- JA8082
AY MD11- OH-LGF
AZ 777- I-DISE
MA 767- HA-LHB
LH 401- A340- D-AIGZ
NW 896- DC9- N774NC
OS 767- OE-LAE
CA 747- B-2447
OA A340- SX-DFC
MS 777- SU-GBY
LT A330- D-AERS
VS A340- G-VFAR
VS 747- G-VFAB
KU 777- 9K-AOA
SU 767- VP-BAV
AI 777- VT-AIK
SQ 747- 9V-SPE
DL 767- N171DZ
DL 107- 757- N6707A
EK 205- A340- A6-ERJ
VX 313- A320- N626VA
DL 148- 767- N186DN
B6 917- E190- N178JB
EZ 1190- 747- N489EV
AA 269- 757- N186AN
DL 421- 757- N698DL
AF 23- 777- F-GSPP
AA 1389- MD80- N970TW
B6 38- E190- N279JB
AA 64- 767- N391AA
LA 533- 767- CC-CML
DL 136- 767- N193DN
DL 84- 767- N195DN
DL 16- 777- N866DA
AI 140- 777- VT-ALA
BA 182- 747- G-CIVW
EK 202- 777- A6-ECA

EWR:
AZ 645- 767- EI-CRF
Greg