PDA

View Full Version : NY JFK/EWR MOV: 10-30-07flyguy1
2007-10-31, 10:17 PM
Seen on 10-30:
JFK:
CA 982- 747- B-2447
9W 777- VT-JEF
AY MD11- OH-LGD
MS 777- SU-GBX
RJ A340- JY-AIB
SQ 747- 9V-SPP
DL 72- 767- N196DN
DL 107- 757- N642DL
OK A310- OK-WAA
EO 757- N405JS
BW 424- 737- 9Y-BGI
QF 747- VH-OED
BA 747- G-CIVZ
BA 767- G-BNWC
HP 757- N909AW
B6 E190- N187JB
IB A340- EC-GGS
TK 1- A330- TC-JNE
LH 401- A340- D-AIGV
AA 1389- MD80- N961TW
DL 421- 757- N685DA
DL 134- 767- N177DN
S6 6499- E170- N863RW
AA 64- 767- N381AN
AA 269- 757- N665AA
AA 177- 767- N358AA
DL 80- 767- N1200K
DL 767- N171DZ
AA 4- 767- N339AA
MQ 771- ERJ- N730KW
SY 241- 737- N806SY
DL 16- 777- N866DA
B6 182- A320- N603JB
AA 896- A300- N14065
S5 6498- E170- N865RW
OZ 222- 747- HL7418
CX 888- 747- B-HKE
B6 644- A320- N516JB
UA 8- 757- N525UA
B6 198- A320- N564JB
DL 416- 737- N3744F
B6 33- A320- N556JB
B6 1098- E190- N274JB
MQ 752- ERJ- N723AE
UA 890- 757- N518UA
B6 176- A320- N612JB
AA 970- A300- N80058
AA 32- 767- N328AA
B6 208- A320- N548JB
CI 12- 747- B-18251
B6 120- E190- N236JB
B6 170- A320- N625JB
UA 10- 757- N512UA
B6 1068- E190- N267JB
B6 918- E190- N184JB
AM 404- 737- EI-DRC
NW 678- A320- N362NW
AC 548- A319- C-GBHM
HP 16- A320- N680AW
AA 242- 767- N320AA
NW 897- DC9- N1334U
BA 173- 777- G-VIIY
JM 17- A321- 6Y-JMS
B6 646- A320- N655JB
TA 570- A320- N492TA
AA 20- 767- N338AA
BA 183- 747- G-CIVG
AA 22- 767- N327AA
Y2 201- 737- G-CEJP

EWR:
KL 658- A330- PH-AOH
CO 40- 767- N76151
CO 104- 767- N76153
Greg