PDA

View Full Version : NY JFK MOV: 10-28-07flyguy1
2007-10-29, 10:12 PM
Seen on 10-28:
CX 831- A340- B-HQA
B6 219- A320- N554JB
B6 32- A320- N570JB
B6 173- A320- N655JB
UA 839- 757- N532UA
DL 80- 767- N188DN
AA 585- A30- N11060
AF 23- 777- F-GSPL
B6 185- A320- N506JB
AM 403- 737- EI-DRA
HY 102- 767- VP-BUF
MS 986- 777- SU-GBR
LH 8163- MD11- N279WA
LH 411- A330- D-AIKJ
KL 642- 777- PH-BQI
SU 316- 767- VP-BAV
B6 105- A320- N656JB
DL 118- 767- N187DN
DL 106- 767- N1609
EI 110- A330- EI-DUZ
VV 132- 767- UR-VVF
LO 7- 767- SP-LPB
CA 982- 747- B-2447
DL 136- 767- N198DN
9W 229- 777- VT-JEF
DL 1581- 737- N376DA
DL 102- 757- N707TW
DL 409- 757- N685DA
DL 126- 767- N177DN
JL 48- 747- JA8074
AA 951- 777- N778AN
AI 112- 777- VT-AIR
LY 2- 777- 4X-ECB
AI 140- 777- VT-ALA
DL 16- 777- N863DA
AA 955- 767- N389AA
SQ 25- 747- 9V-SMW
EI 106- A330- EI-JFK
VS 10- 747- G-VROC
Greg