Arizona not a border state, according to AZ Supervisor

Printable View