Farnair Europe ATR-42 on a rainy day at EuroAirport

Printable View